Melania Wojas
Media Relations Manager
Tel. kom. 537 336 447
melania.wojas(at)redpen.pl


Media Relations Manager

Melania Wojas

Absolwentka pedagogiki, specjalizacja: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja na Wydziale Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

W RedPen odpowiada za media relations.