Media Relations

Media Relations

Z dziennikarzami współpracujemy na co dzień już niemal od dekady. Znamy ich oczekiwania, potrzeby i preferencje. Do mass-mediów docieramy zawsze z rzetelnymi i uczciwymi informacjami.

Naszym mottem jest wyrazisty przekaz w interesującej formie. Dzięki temu jesteśmy dla dziennikarzy partnerami a nie „pr-owymi nagabywaczami”. Utrzymanie dobrych kontaktów z mediami odgrywa kluczową rolę w kreowaniu pożądanego wizerunku firm, produktów czy osób.